Hej och välkommen till tankesmedjan Arena ide’s forum ”Morgondagens socialtjänst” som vi nu öppnar upp. Många aktörer för denna diskussion idag och regeringen förbereder en översyn av det sociala arbetet.
Vi vill bidra med  diskussioner som inte bara ger beskrivningar av hur problemen ser ut utan också stimulera framåtsyftande förslag till förändringar och förbättringar.
Någon gång varje vecka kommer vi att presentera olika artiklar i ämnet och vi hoppas att du ska läsa och delta i samtalet. Känner du för att komma med eget inlägg så är du välkommen. Sänd det isåfall till morgondagenssocialtjanst@arenagruppen.se.

Vi som deltar i arbetsgruppen är följande:
Arena idé, Björn Fries, projektledare, Tapio Salonen, professor, Malmö Högskola, Philip Lalander, professor, Malmö Högskola, Linda Marie Westergren, RFHL Stockholm, Föreningen Sveriges Socialchefer, Förbundet för forskning i socialt arbete, Vision samt Riksföreningen Sveriges stadsmissioner.